Зміна до Особливої інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01270285
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 61002
Область: Харківська
Район:
Населений пункт: місто Харків
Вулиця: Артема
Будинок: 43
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0577005091
Номер факсу емітента: 0577005091
Веб-сайт емітента: gs1.com.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 25.10.2013

 

Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації

      Під час розміщення особливої інформації 25.10.2013р. було виявленно, що з технічних причин не зберіглася інформація в таблиці "Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій".
     
      Текст повідомлення було змінено наступним чином:
      1 - 15.03.2013 фізична особа - 89.7875 92.4476
     

 

Нова редакція повідомлення

      23.10.2013 року від ПАТ "Національний депозитарій України" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (далі - Товариство) отримало зведений обліковий реєстр власників цінних паперів*, з якого встановлено, що відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
      Зміни відбулися відносно "Фізичної особи".
      Розмір частки акціонера до змін – 92,4476% (19 907 630 акцій) від статутного капіталу Товариства, після змін – 95,6014 % (20 586 756 акцій) від статутного капіталу Товариства.
      Підстава змін розміру пакета власника акцій – купівля акцій.
      * Два зберігачі не розкрили інформацію про власників іменних цінних паперів для зведеного облікового реєстру власників цінних паперів.

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


з/п
Дата
зміни
Дата
повідомлення
емітента
особою,
що здійснює
облік права
власності
на акції в
депозитарній
системі
Повне найменування
юридичної особи -
власника пакета акцій
або
зазначення - «фізична особа»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів
або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів
Розмір
частки акціонера
до зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)
Розмір
частки акціонера
після зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)
1234567
1 - 23.10.2013 фізична особа - 92.4476 95.6014

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до особливої інформації
Посада керівника емітента Голова Правління
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Харченко Олександр Михайлович