Документи

Зміна відсоткової ставки за облігаціями w9.

22-12-2023
Завантажити

Протокол про результати голосуванняна зборах власників облігацій емітента.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
(код за ЄДРПОУ 01270285), які проведено через авторизовану електронну систему.

15-08-2023
Завантажити

Проміжна_фінансова_звітність_4_кв_2021

31-01-2022
Завантажити

Особлива інформація (Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу)_22122021

24-12-2021
Завантажити

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 17122021

20-12-2021
Завантажити

Проміжна фінансова звітність 3 кв 2021

29-10-2021
Завантажити

Інформація про дострокове погашення облігацій серії E9

08-10-2021
Завантажити

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

31-08-2021
Завантажити

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

25-06-2021
Завантажити

Інформація про зміну відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серій_ N9_O9 (1)

21-05-2021
Завантажити

Звіт про управління АТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1_2020

30-04-2021
Завантажити

Регулярна річна інформація АТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 за 2020 рік

29-04-2021

Регулярна річна інформація АТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 за 2020 рік

29-04-2021
Завантажити

Підсумки голосування річних загальних зборах акціонерів 09 04 2021 АТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1

19-04-2021
Завантажити

Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 05.04.2021 загальна кількість:

простих іменних акцій
22 187 040 штук
голосуючих акцій
22 134 910 простих іменних акцій


08-04-2021
Завантажити

26.03.2021 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 3 від 26.03.2021 р.) було прийнято рішення про дострокове погашення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій

26-03-2021
Завантажити

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" 09.04.2021 року

04-03-2021
Завантажити

Особлива інформація (інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу) емітента

16-12-2020
Завантажити

Інформація про зміну відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «х7»

22-10-2020
Завантажити

Інформвція про дострокове погашення облігацій серії «W8»

30-09-2020
Завантажити

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26-06-2020
Завантажити

Інформвція про дострокове погашення облігацій серії «H8»

19-06-2020
Завантажити

Річна інформація Емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

29-04-2020
Завантажити

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 25 03 2020

25-03-2020
Завантажити

Інформвція про дострокове погашення облігацій серій: «N8», «O8», «S8», «Т8», «U8», «V8».

26-03-2020
Завантажити

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25-03-2020
Завантажити

Інформація, щодо загальних зборів акціонерів 25.03.2020 відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

24-03-2020
Завантажити

Інформвція про дострокове погашення облігацій серій «F8», «G8»

12-03-2020
Завантажити

Cвідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Y8

28-12-2019
Завантажити

Cвідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Z8

28-12-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії W8

28-12-2019
Завантажити

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24-01-2020
Завантажити

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" 25.03.2020 року

21-02-2020
Завантажити

Cвідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії X8

28-12-2019
Завантажити

Cвідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії B9

28-12-2019
Завантажити

Cвідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії A9

28-12-2019
Завантажити

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

06-11-2019
Завантажити

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

29-10-2019
Завантажити

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента" АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1

01-10-2019
Завантажити

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

27-08-2019
Завантажити

Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

19-08-2019
Завантажити

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ат "трест житлобуд-1", що відбудуться 21.08.2019"

12-07-2019
Завантажити

Інформвція про дострокове погашення облігацій серії «N7»

27-06-2019
Завантажити

Інформвція про дострокове погашення облігацій серій: «m7», «o7», «s7», «b8», «j8», «k8», «l8», «m8»

24-05-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії V8

04-03-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії U8

04-03-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії R8

04-03-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Q8

04-03-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії P8

04-03-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії O8

04-03-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії N8

04-03-2019
Завантажити

Інформвція про дострокове погашення облігацій серій: «R7», «T7», «U7», «V7», «W7», «C8», «E8»

22-05-2019
Завантажити

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» переважного права на придбання акцій додаткової емісії .

10-05-2019
Завантажити

інфо про дострокове погашення облігацій серій: «J7», «K7», «D8»

04-04-2019
Завантажити

Інформація про дострокове погашення облігацій серій: «J7», «K7», «D8»

04-04-2019
Завантажити

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

21-03-2019
Завантажити

підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ат "трест житлобуд-1

22-03-2019
Завантажити

інфо про дострокове погашення облігацій серій: «J7», «K7», «D8»

04-04-2019
Завантажити

Регулярна річна інформація АТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 за 2018 рік

25-04-2019
Завантажити

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21-03-2019
Завантажити

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25-03-2019
Завантажити

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02-04-2019
Завантажити

Інформація, щодо Загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»

21-03-2019
Завантажити

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" , що відбудется 22.03.2019

07-03-2019
Завантажити

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

28-02-2019
Завантажити

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1", що відбудуться 22.03.2019 р

18-02-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії S8

12-02-2019
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії T8

12-02-2019
Завантажити

Особлива інформація (інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу) емітента

27-09-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії D8

15-08-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії E8

15-08-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії H8

15-08-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії J8

15-08-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії K8

15-08-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії L8

15-08-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії M8

15-08-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії B8

15-08-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії G8

24-07-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії F8

24-07-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії I8

10-07-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії C8

10-07-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Z7

21-05-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Y7

03-05-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А8

08-05-2018
Завантажити

проспект емісії іменних цільових незабезпечених облігацій ат "трест житлобуд-1" серій: "b8", "c8", "d8", "e8", "f8", "g8", "h8", "i8", "j8", "k8", "l8", "m8"

10-05-2018
Завантажити

Інформація про зміну відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серій: «Y7», «Z7», «A8».

03-05-2018
Завантажити

Інформація про зміну відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облігаціями серії «Х7».

26-04-2018
Завантажити

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», за 2017 рік

26-04-2018
Завантажити

Регулярна річна інформація АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" за 2017 р.

26-04-2018
Завантажити

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" 20.04.2018 р

20-04-2018
Завантажити

Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

19-04-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій W7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій V7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій U7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій T7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій S7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій R7

12-10-2017
Завантажити

Повідомлення про суттєві події

02-04-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій M7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій P7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Q7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій O7

12-10-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії X7

28-03-2018
Завантажити

Особлива інформація (інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу) емітента

21-03-2018
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій N7

12-10-2017
Завантажити

Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

19-03-2018
Завантажити

Особлива інформація (інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу) емітента

27-03-2018
Завантажити

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 20.04.2018 р

19-03-2018
Завантажити

Особлива інформація (інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу) емітента

14-12-2017
Завантажити

Проспект емісії іменних відсоткових незабезпечених облігацій АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 серій: "X7", "Y7", "Z7", "A8"

31-01-2018
Завантажити

Проспект емісії іменних цільових незабезпечених облігацій АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 серій "M7", "N7", "O7", "P7", "Q7", "R7", "S7", "T7", "U7", "V7", "W7"

30-08-2017
Завантажити

Квартальна інформація АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" за 3 квартал 2017 року

30-10-2017
Завантажити

Особлива інформація (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітент

30-10-2017
Завантажити

Квартальна інформація АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" за 2 квартал 2017 року

28-07-2017
Завантажити

Особлива інформація (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітент

11-09-2017
Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ) ЕМІТЕНТА

18-07-2017
Завантажити

Зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 14.07.2017

30-06-2017
Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ) ЕМІТЕНТА

05-07-2017
Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

30-06-2017
Завантажити

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 14.07.2017

27-06-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії L7

26-06-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії K7

26-06-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії J7

26-06-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії I7

26-06-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії H7

26-06-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії G7

26-06-2017
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії F7

26-06-2017
Завантажити

Проспект емісії іменних цільових облігацій АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 серій "F7", "G7", "H7", "I7", "J7", "K7", "L7"

21-05-2017
Завантажити

Квартальна інформація АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" за 1 квартал 2017 року

26-04-2017
Завантажити

Річна інформація АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД" за 2016 рік

21-04-2017
Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ) ЕМІТЕНТА

13-04-2017
Завантажити

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ ''ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1''

11-04-2017
Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

28-03-2017
Завантажити

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 11.04.2017

09-03-2017
Завантажити

Підсумки голосуваня на загальних зборах акціонерів АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" 20.12.2016

20-12-2016
Завантажити

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 20.12.2016

16-11-2016
Завантажити

Зміни до проспекту емісії

02-11-2016
Завантажити

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

25-10-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Z6

29-09-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії E7

29-09-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії D7

29-09-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії C7

29-09-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії B7

29-09-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А7

29-09-2016
Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

28-09-2016
Завантажити

Проспект емісії іменних цільових забезпечених облігацій серій «Z6», «A7», «B7», «C7», «D7», «E7».

09-08-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Y6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії X6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії W6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії V6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії U6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії T6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії S6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії R6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Q6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії P6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії O6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії N6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії M6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії L6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії K6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії J6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії I6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії H6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії G6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії F6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії E6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії D6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії C6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії B6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А6

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Z5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Y5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії X5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії W5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії V5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії U5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії T5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії S5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії R5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Q5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії P5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії O5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії N5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії M5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії L5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії J5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії F5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії E5

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії С4

27-07-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії K2

27-07-2016
Завантажити

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року

25-07-2016
Завантажити

Протокол загальних зборів акціонерів 30.05.2016

30-05-2016
Завантажити

Підсумки голосуваня на загальних зборах акціонерів АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" 30.05.2016

30-05-2016
Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

24-05-2016
Завантажити

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 30.05.2016

13-05-2016
Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

29-04-2016
Завантажити

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

25-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_P6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_Y6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_X6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_W6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_V6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_U6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_T6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_S6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_R6

07-04-2016
Завантажити

Свідоцтво про випуск облігацій_Q6

07-04-2016
Завантажити

Підсумки голосуваня на загальних зборах акціонерів АТ 'ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1' 29.03.2016

29-03-2016
Завантажити

Протокол загальних зборів акціонерів 29.03.2016

29-03-2016
Завантажити

Особлива інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

02-03-2016
Завантажити

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 29.03.2016р.

26-02-2016
Завантажити

Зміни до проспекту емісії

18-02-2016
Завантажити

Проспект емісії іменних цільових забезпечених облігацій серій «P6», «Q6», «R6», «S6», «T6», «U6», «V6», «W6», «X6», «Y6».

09-02-2016
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії F6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії G6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії H6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії I6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії J6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії K6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії L6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії M6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії N6

30-12-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії O6

30-12-2015
Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

24-12-2015
Завантажити

Проспект емісії іменних цільових забезпечених облігацій серій «F6», «G6», «H6», «I6», «J6», «K6», «L6», «M6», «N6», «O6».

13-11-2015
Завантажити

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року

23-10-2015
Завантажити

Особлива інформація щодо прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капітал

25-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії X5

22-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Y5

22-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Z5

22-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А6

22-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії В6

22-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії C6

22-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії D6

22-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії E6

22-09-2015
Завантажити

Рішення Наглядової ради про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими забезпеченими облігаціями серій "V5", "W5" на 2-ий відсотковий період в розмірі 0,01 % та встановлення ціни викупу облігацій серій "V5", "W5

15-09-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії W5

11-08-2015
Завантажити

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії V5

11-08-2015
Завантажити

Проспект емісії іменних цільових забезпечених облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6»

30-07-2015
Завантажити

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року

24-07-2015
Завантажити

Особлива інформація щодо прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

12-06-2015
Завантажити

Проспект емісії забезпечених відсоткових іменних облігацій серій V5, W5

02-06-2015
Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

30-04-2015
Завантажити

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року

15-04-2015
Завантажити

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ 'ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1' 17.04.2015 _ до відома акціонерів

24-04-2015
Завантажити

24.04.15ПРОТОКОЛ общ собр ЖС 17.04.2015

24-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій T5

08-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій U5

08-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій S5

08-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій R5

08-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій Q5

08-11-2015
Завантажити

Особлива інформація щодо прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

24-03-2015
Завантажити

Проспект емісії забезпечених відсоткових іменних облігацій серій V5, W5

02-06-2015
Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

30-04-2015
Завантажити

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ 'ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1' 17.04.2015 _ до відома акціонерів

24-04-2015
Завантажити

ПРОТОКОЛ общ собр ЖС 17.04.2015

24-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій T5

08-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій U5

08-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій S5

08-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій R5

08-04-2015
Завантажити

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій Q5

08-09-2015
Завантажити

Особлива інформація щодо прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

24-03-2015
Завантажити

Повідомлення про проведення загальних зборів

13-03-2015
Завантажити

Проспект эмиссии облигаций серий Q5-U5

12-01-2015
Завантажити

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

17-11-2014
Завантажити

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

27-10-2014
Завантажити

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року

24-12-2014
Завантажити

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

15-08-2014
Завантажити

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

09-07-2014
Завантажити

Звіт за 2-й квартал

27-05-2014
Завантажити

Проспект

21-05-2014
Завантажити

Звіт

21-05-2014
Завантажити

Збори акціонерів

06-05-2014
Завантажити

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

22-06-2014
Завантажити

Висновок

11-04-2014
Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації

24-03-2014
Завантажити

Уведополение для публикации

17-03-2014
Завантажити

Уведополение для публикации

17-03-2014
Завантажити

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

27-01-2014
Завантажити

Зміна до Особливої інформації

23-10-2013
Завантажити

Квартальна інформація

30-09-2013
Завантажити

Квартальна інформація

06-09-2013
Завантажити

Квартальна інформація

06-09-2013
Завантажити

Квартальна інформація

25-07-2013
Завантажити

Проспект емісії облігацій 2009

26-02-2009
Завантажити

Проспект емісії облігацій 2008

26-06-2008
Завантажити

Проспект емісії облігацій 2007

03-07-2007
Завантажити